Skip links

Curs Intensiu d’Estiu 2019

Viatge a l'univers de les emocions* 3a. Edició

Estratègies d’Ecologia Emocional per a una educació sostenible

Descargar Folleto

Benvinguts i benvingudes Exploradors Emocionals!

Durant aquesta formació ens convertirem en Exploradors Emocionals delnostre Univers Personal. El teu interior conté tot un univers, amb les sevesgalàxies, els seus planetes, els seus satèl·lits, els seus estels, els seus mete-orits, amb la seva matèria interestelar i inclús els seus forats negres; ununivers individual sovint desconegut, inexplorat i inclús, ignorat. L’ UniversEmocional està metafòricament conformat per galàxies afectives que con-formen constel·lacions emocionals.

Vivim la nostra vida amb els demés, entre els demés, contra els demes, peri per als demés. Per tant, si volem comprendre’ns els uns als altres, seràprecís, en primer lloc, donar nom a l’experiència emocional pròpia i, a con-tinuació, crear ponts amb els demés, consensuant els nostres significats icompartint el diccionari emocionalpersonal.

Per aquest motiu, és important conèixer quines són les emocions que sovintsentim per aprendre a gestionar-les de forma adaptativa i ecològica.

Us animem a explorar alguns planetes que corresponen a les emocionesbàsiques POR, IRA, TRISTESA, ALEGRÍA i que són el fonament del nostremón afectiu.

Assumeixes el repte de començar aquest viatge?

Programa de formació reconegut pel Departament d’Ensenyament amb 25 hores de formació contínua del professorat.

SESSIÓ 1 VIATJANT DEL PLANETA POR AL PLANETA CONFIANÇA

 • Orografia i trobades en el planeta Por
 • El protectorat i Cruïlles
 • Portes i recursos per sortir del planeta Por
 • Viatjant al planeta confiança
 • El camí de les 5A

SESSIÓ 2 VIATJANT DEL PLANENTA IRA AL PLANETA SERENITAT

 • Trobades en el planeta Ira
 • El primitiu: El llançador de brossa emocional
 • El camí del centre per sortir del planeta IRA
 • Viatjant al planeta serenitat
 • Un refugi interior

SESSIÓ 3 VIATJANT DEL PLANETA TRISTESA AL PLANETA ALEGRÍA

 • Orografia i trobades en el planeta Tristesa
 • El desert de la desolació
 • Ampliant el mapa del planeta tristesa
 • Trobada al planeta alegria
 • Sorpresa + Alegria = Aprenentatge

SESSIÓ 4 BENESTAR EMOCIONAL I ECOLOGIA EMOCIONAL

 • Visió ecosistèmica
 • Fem balanç del nostre viatge
 • Fer un recorregut panoràmic per l’Ecologia Emocional de manera creativa i vivencial .
 • Fomentar la consciència ecosistèmica, la comunicació, la creativitat, la proactivitat i la responsabilitat 100%.
 • Millorar el coneixement d’un mateix com a base per al canvi indi- vidual i de l’ecosistema educatiu.
 • Proporcionar suport, estratègies i recursos formatius d’alt nivell en el desenvolupament de valors i gestió emocional
 • Treballar la confiança i el retrobament amb un mateix per poder donar millors respostes davant les situacions d’incertesa.
 • Reflexionar conjuntament sobre la construcció del sentit dins del sistema educatiu.
 • Obtenir un maletí de recursos emocionalment ecològics que permetin créixer de manera personal i al mateix temps puguin servir de recursos per aplicar dins l’aula.
 • A totes les persones que integren les Comunitats Educatives: equips directius, professorat, equips psicopedagògics, personal d’administració i serveis, famílies i també al alumnat universitari que vulgui integrar la millora ètica i la gestió emocional ecològica dins del context educatiu.
 • A tota aquella persona interessada en conèixer i aprofundir en el seu univers emocional personal per realitzar un treball de creixement dirigit a la presa de consciència dels propis punts forts i punts de millora i facilitar estratègies concretes per efectuar una gestió emocional equilibrada i més ecològica que permetin créixer de manera personal i al mateix temps siguin recursos aplicables a l’aula.

Durada total:

25 hores (20 presencials + 5 treball individual).

Període i horari:

Dies 1, 2, 3, 4 i 5 de juliol del 2019, de 16.00h a 20.00h.

Lloc:

Fundació ÀMBIT: Recinte de Fabra i Coats C/ Sant Adrià, 20 (Districte de Sant Andreu) 08030 Barcelona.

Formadors:

Paula Gelpi i Equip IEE

Màster en Ecologia Emocional per l’Institut d’Ecologia Emocional de la Fundació Ambit Ecologia Emocional.
Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i Esport. Postgrau en “Educació Emocional i benestar” de la UB.

Inversió:

125€ (CURS SUBVENCIONAT 100% FUNDAE)

Inscripcions aquí

Telèfon: 647 742 140
E-mail: secretaria@ecologiaemocional.org

Explora! 5a Edició

“Maletí de recursos d’Ecologia Emocional per a docents”

Descargar Folleto

Curs introductori d’Ecologia Emocional aplicat al món de l’educació. Treballes en el camp educatiu i busques recursos per millo- rar la teva tasca?

T’oferim una proposta creativa i viscuda al 100%. Partint d’una visió ecosistèmica, transitarem per paisatges i territoris (interiors i exteriors) posant la nostra mirada en els valors que ens guien, en les energies emocionals que ens alimenten o ens contaminen, els climes emocionals pels quals transitem i els diferents vincles que establim durant el nostre recorregut.

Un pas on la consciència i la responsabilitat, i el treball en equip entre la raó i l’emoció, ens permetran viatjar d’una manera més sostenible amb algunes eines més a la nostra maleta vital.

** Programa de formació reconegut pel Departament d’Ensenyament amb 30 hores de formació contínua del professorat.

SESSIÓ 1 ÀREA TERRITORIS / PERSONA AUTÒNOMA
Explorant-me a mi mateix – El viatge de la meva vida

 • Espai protegit
 • Gestió dels territoris interiors: el nostre Capital Emocional
 • Autoconeixement, autorrespecte, autoconcepte i autoestima
 • Maletí de recursos per fer camí

SESSIÓ 2 ÀREA CLIMA/ PERSONA PACÍFICA
Meteoròleg emocional i el llenguatge emocionalment ecològic

 • Climes emocionals
 • Higiene emocional diària. Conductes equilibrants: sobreprotecció i desídia; joc d’aliances i coalicions.
 • Repressió, autocontrol, descontrol emocional. Estratègies de protecció i defensa. Gestió de les emocions caòtiques
 • El llenguatge Emocionalment Ecològic

SESSIÓ 3 ÀREA ENERGIES / PERSONA CREATIVA
Valors que em guien i el missatge de les emocions

 • Circuit de l’energia Emocional: Fonts-canalització-objectius
 • Connexió a fonts d’energia emocional equilibrants.
 • Prevenció de fuites d’energia
 • Valors que ens guien

SESSIÓ 4 ÀREA VINCLES / PERSONA AMOROSA
Viure és vincular-nos i identificació de creences

 • Viure és vincular-nos
 • Els llaços que ens uneixen
 • Els 7 principis de la gestió emocional de les relacions
 • Les creences condicionen conductes

SESSIÓ 5 COSMOVISIÓ / PERSONA CAPA
(CreativaAutònoma-Pacífica-Amorosa)

 • Formem part d’un tot
 • De l’autenticitat a la unitat i la persona CAPA
 • Cre-Acció: El meu manifest personal
 • Dinàmiques grupals per transferir a l’aula

 

 • A totes les persones que integren les Comunitats Educatives: equips directius, professorat, equips psicopedagògics, personal d’administració i serveis, famílies i també al alumnat universitari que vulgui integrar la millora ètica i la gestió emocional ecològica dins del context educatiu.
 • A tota aquella persona interessada en conèixer i aprofundir en el seu univers emocional personal per realitzar un treball de creixement dirigit a la presa de consciència dels propis punts forts i punts de millora i facilitar estratègies concretes per efectuar una gestió emocional equilibrada i més ecològica que permetin créixer de manera personal i al mateix temps siguin recursos aplicables a l’aula.
 • Fer un recorregut panoràmic per l’Ecologia Emocional de manera creativa i vivencial .
 • Fomentar la consciència ecosistèmica, la comunicació, la creativitat, la proactivitat i la responsabilitat 100%.
 • Millorar el coneixement d’un mateix com a base per al canvi indi- vidual i de l’ecosistema educatiu.
 • Proporcionar suport, estratègies i recursos formatius d’alt nivell en el desenvolupament de valors i gestió emocional
 • Treballar la confiança i el retrobament amb un mateix per poder donar millors respostes davant les situacions d’incertesa.
 • Reflexionar conjuntament sobre la construcció del sentit dins del sistema educatiu.
 • Obtenir un maletí de recursos emocionalment ecològics que permetin créixer de manera personal i al mateix temps puguin servir de recursos per aplicar dins l’aula.

Durada total:

30 hores (25 presencials + 5 treball individual)

Període i horari:

Dies 1, 2, 3, 4 i 5 de juliol del 2019, de 9.00h a 14.00h

Lloc:

Fundació ÀMBIT: Recinte de Fabra i Coats C/ Sant Adrià, 20 (Districte de Sant Andreu) 08030 Barcelona

Formadors:

Isabel Cordón i Equip IEE

Responsable de Formació i Àrea Pedagògica de la Fundació Àmbit Ecologia Emocional.
Màster en Ecologia Emocional per l’Institut d’Ecologia Emocional de la Fundació Àmbit Ecologia Emocional. Diplomada
en Relacions Laborals, amb més de 10 anys d’experiència en la Direcció de Recursos Humans i dinamització d’equips.
Executive Coach per l’Escola Europea de Coaching.

Inversió:

150€ (CURS SUBVENCIONAT 100% FUNDAE)

Inscripcions aquí

Telèfon: 647 742 140
E-mail: secretaria@ecologiaemocional.org

Return to top of page