Skip links

Institut Ecologia Emocional

VALORS

Flexibilitat – Sostenibilitat – Gestió emocional intel·ligent, ecològica i ètica – Responsabilitat – Respecte – Honestedat – Senzillesa – Excel·lència – Creativitat – Consciència ecosistèmica – Coherència – Servei a la societat.

OBJECTIUS

Partint que l’ecologia emocional és una cosmovisió i una manera de viure ens proposem:

  • Donar a conèixer i prestigiar el model d’Ecologia Emocional.
  • Col·laborar en la creació d’un ambient natural i humà que afavoreixi l’equilibri emocional i el desplegament de les potencialitats de la persona.
  • Prevenir possibles desequilibris i promoure condicions que afavoreixin majors nivells de benestar i salut.
  • Impartir formació per a formadors en ecologia emocional.
  • Promoure la qualitat emocional en les organitzacions i empreses atorgant un segell de OEE (Organització Emocionalment Ecològica) a aquelles que reuneixin les condicions per a ser-ho.
  • Investigar, crear, imaginar, promoure un moviment de sostenibilitat emocional.
  • Crear ponts i sinergies amb altres disciplines i àrees de coneixement que treballin en una línia compatible.
  • Iniciar des de Catalunya un moviment per a convertir-la en un “Territori emocionalment responsable i ecològic”.

 IEE México


Return to top of page