Skip links

Incorporarte

¡Iniciem la 3a Promoció al novembre 2020! T’interessa? Contacta’ns!

Cuerpo, movimiento y bienestar. El camino de la dimensión corporal hacia la Salud del Ser.
Paula Gelpi.

Presentació InCORPOrArte

L’Institut d’Ecologia Emocional presenta el Programa InCORPOrArte dintre de la seva oferta de programes de llarga durada de la Fundació Ecologia Emocional.

Quins pilars fonamentals abordem a InCORPOrarte?

– Neurociència: ens descobreix el poder que té el cos i el moviment per a construir-nos com a persones.
El cos és una cosa complexa i sofisticat. A través del cos podem comprendre profundament a l’ésser. Tot el que fem i pensem emana d’aquesta complexa estructura biològica (Claxton, 2016)

Cos i emoció: promoure el benestar i la plenitud emocional. En aprofundir en la comprensió de la manera en què el cos i les emocions estan relacionats i en saber com en traduir aquest vincle, es fa comprensible la vida de les persones i l’acció social (Pedraza, 2017)

Salut de l’Ésser: Un abordatge adequat del cos permet millorar la salut física, mental, emocional, social i interior de les persones. El cos en el camí del desenvolupament personal. Atrevir-se a unir pensar i sentir, subjecte i objecte, cos i cervell, raó i emoció en un holograma caleidoscópico en què cada part és el tot i el tot és cada part. Potser escalant en noves vies, puguem continuar el camí de la humanitat (Blat i Montoya, 2014)

Incorporarte obre camins vivencials d’intervenció des del cos i el moviment per al bé-estar i el bé-ser i et permet implementar-los en la teva activitat professional. Segons et mous canvien la teva ment i les teves emocions i possibilites la teva salut interior.  Incorporar-te et proposa que incloguis aquest coneixement pràctic possibilitant el creixement personal i col·lectiu de les persones amb les quals treballes d’una manera nova, creativa i integral.

Trobaràs estratègies, recursos metodològics i pedagògics per a implementar la intel·ligència corporal en la teva vida i en els contextos on participes, millorant a nivell personal i enriquint la teva intervenció professional.

Descarrega el tríptic


Contacta amb nosaltres 

Objetius

 • Capacitar metodològicament per a l’aplicació de dinàmiques corporals en l’àmbit de l’educació emocional i el creixement personal, adquirint eines pràctiques i demostrant recursos d’organització i gestió didàctica en la pràctica corporal.
 • Elaborar un criteri reflexionat sobre la corporeïtat i la motricitat i la seva aplicació en l’àmbit del desenvolupament personal i la pedagogia de l’Ésser.
 • Sensibilitzar en el camí del cos per a l’autoconeixement i el desenvolupament de les habilitats emocionals (consciència emocional, regulació emocional, autonomia personal, habilitats socials i habilitats per a la vida).
 • Descobrir el poder de la dimensió corporal per a la salut física, emocional, mental, relacional i essencial.
 • Oferir oportunitats per a l’expressió corpo-emocional, dins d’un marc que possibilita la regulació i modulació de les emocions.
 • Indagar en dinàmiques corporals per a la dinamització de grups i el desenvolupament de l’Ésser: expressió corporal, tècniques corporals introiectivas (massatge, tècniques de respiració, atenció plena i relaxació), comunicació no verbal (mirada, contacte, parallenguatge, llenguatge gestual, espai…), dansa improvisació, danses col·lectives, teatre gestual, esports i jocs.
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i reflexió crítica durant tot el procés d’aprenentatge-ensenyament sobre les intervencions pràctiques pròpies i alienes, per a innovar i millorar la facilitació.
 • Millorar les habilitats expressives i comunicatives del professional.

Observacions: no es necessita experiència prèvia en treball corporal. Treballem des de les habilitats motrius bàsiques i expressives.

Continguts


Informació programa 


1 – MARC TEÒRIC I CIENTÍFIC de InCORPOrarte

1.1 – Epistemologia de la Motricitat Humana: Cos – corporeïtat? Moviment – motricitat? Motricitat, creativitat i desenvolupament humà? Motricitat Humana: el moviment que t’impulsa a Ser més. Anàlisi del concepte de cos.

1.2 – NEUROCIÈNCIA. Cos i salut. El cos en: la salut física, salut emocional, salut mental, salut social i salut interior. El BÉ-ESTAR I BÉ-SER. Cos, cervell i neurobiologia: “NeuroEF”. Cognició corporeitzada.

2 – EL COS EN ACCIÓ

2.1 – EL COS TÈCNIC. Com crear les millors condicions d’aprenentatge per al nostre cervell? Activitats de predisposició psicocorporal individual i grupal, per a la millora de les capacitats mentals i emocionals. Cos, cervell i neurobiologia. “NeuroEF”.

2.2 – EL COS SENSIBLE Com desenvolupar la consciència, l’atenció plena, l’aquí i ara des del cos?Activitats per a la consciència corporal i emocional. Descobrir el territori corporal: el que tinc, la qual cosa sóc. Despertar els sentits i la percepció com a base de l’atenció plena i del desenvolupament de la consciència per a l’autoconeixement i l’aprehensió del món.

2.3 – El COS AFECTIU Quines estratègies corporals usar per a l’autocontrol i la regulació emocional?Activitats per a la gestió adaptativa de les emocions i l’equilibri tònic-emocional: descàrrega de la tensió emocional, canalització, recuperació de l’energia vital, relaxació..

2.4 -EL COS INSTINTIU Com escoltar al cos i millorar la nostra energia creativa i vital? Aproximació i reflexions sobre les necessitats bàsiques i pulsions de l’ésser humà: nutrició i sexualitat.

2.5 – EL COS EXPRESSIU Com desinhibir i enriquir els canals expressius de les persones? Activitats d’autoconeixement i expressió de l’Ésser. Gaudir del moviment i la seva funció hedonista, sentir el plaer de l’espontaneïtat.

2.6 – EL COS COMUNICATIU Com generar trobada i facilitar la relació grupal? Activitats per a crear clima grupal. Activitats per al desenvolupament de vincles i educació d’habilitats socioemocionals. La Comunicació No Verbal.

2.7 – EL COS CREATIU Com possibilitar l’originalitat i la integració de capacitats per a promoure un estat de autocompetencia, benestar i sentit en les persones? La possibilitat de l’Ésser. Activitats per a potenciar emocions automotivadoras i l’autonomia personal: satisfacció, felicitat, serenitat, harmonia, confiança.

2.8 – EL COS TEMPLE Presència, essència i existència. L’acceptació i afirmació de la pròpia corporeïtat. L’Ésser: dimensió essencial, dimensió existencial i salut interior. El cos en la Interioritat. Cos i espiritualitat. Dinàmiques de reflexió i autoconeixement. Activitats d’integració i evolució transpersonal.

3 – LA PEDAGOGIA DEL SER

3.1 – Definició de la pedagogia de l’Ésser. Què és? Per què? Un model per al creixement interior: l’Ecologia Emocional. Metodologia d’intervenció: principis i valors en acció; estils d’ensenyament. Didàctica de les pràctiques motrius. Desenvolupament de sessions, aplicació d’activitats i desenvolupament de programes “Incorporar-te”.

3.2 – Pràctiques motrius per al desenvolupament de l’Ésser: Quin tipus de treball corporal podem aplicar, perquè i com? Expressió i comunicació corporal, dansa creativa i altres activitats rítmiques, jocs cooperatius i esportius, sistemes d’exercicis orientals, tècniques de relaxació i respiració, teatre d’ombres, etc. Aplicant Incorporar-te: pràctiques docents.

Dirigit a

Mestres i professors de totes les especialitats, coachs, psicòlegs, terapeutes ocupacionals, educadors socials, monitors de temps lliure, formadors en equips i organitzacions, professionals de l’àmbit sanitari, professionals de l’educació emocional, ecologia emocional i interioritat que vulguin implementar el cos, l’emoció, la neurociència i el desenvolupament personal en la dinamització de grups.

Metodologia

Vivencial. Activa, lúdica i creativa, de la pràctica a la teoria, cooperativa, reflexiva, respectant la singularitat de cada persona, contemplant amb importància el vincle i l’afectivitat, basada en el model NeuroEF i el model de l’Ecologia emocional.

Tutories individuals. S’assigna un tutor/al fet que acompanyarà a la persona per a facilitar l’aprenentatge, fomentar la seva curiositat i iniciativa per al descobriment de les seves pròpies possibilitats i anar contextualitzant les experiències viscudes.

Duració Total InCORPOrARTE: 145 h

 • 75 hores pràctiques.
 • 33 hores teòriques.
 • 32 hores no presencials de treball individual i grupal.
 •   5 hores de tutories individuals i en grupo per al seguiment de projectes i evolució personal.

Calendari curs 2020-2021

 • INICIO: 7 de novembre 2020. veure detall dades aquí.
 • Temporalitat: 1 dissabte al mes, 9 hores diaries
 • Horari de cada sessió: De 10:00h a 15h y de 16h a 20,30h (amb descansos intermitjos)

Lloc

Centre Cívic Barceloneta. Carrer de la Conreria, 1-9, 08003 Barcelona
Teléfono: 647 742 140

Preu i Modalitat de pagament 

– Pagament únic: 1.400 euros (300 euros matrícula + 1.100 euros a inici de curs).
– Pagament fraccionat domiciliat: 1.500 euros (300 euros matrícula + 3 quotes de 400 euros).

** Preu especial per a Amics/as de la Fundació (mínim dos anys d’antiguitat), alumnes o ex-alumnes de Màster o d’un altre programa formatiu: 

– Pagament únic: 1.250 euros (300 euros matrícula + 950 euros a inici de curs).
– Pagament fraccionat domiciliat: 1.300 euros (300 euros matrícula + 3 quotes de 350 euros).

* Consulta amb nosaltres facilitats de pagament de la Fundació Ecologia Emocional


Titulació

Certificat d’Assistència:
80% de assistència mínima en el còmput total d’hores presencials.
Realització del Diari de pràctiques.
Treball final: disseny d’un programa corporal per al desenvolupament personal aplicat a un context triat.

Reconeixement de crèdits per el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a Formació Contínua del Professorat.


Direcció del Programa: Paula Gelpi
Direcció del IEE: Maria Mercè Conangla

Return to top of page