Skip links

Certificació en Facilitació i Dinàmiques de Grup

Si quieres ir rápido, camina solo;
si quieres llegar lejos, camina acompañado

Proverbio africano

Iniciem la 5a Promoció en novembre 2020! T’interessa? Contactan’s!

Presentació Programa Certificació en Facilitació i Dinàmiques de Grup

L’Institut de Ecologia Emocional presenta el Programa Certificació en Facilitació i Dinàmiques de Grup dins de la seva oferta de programes de llarga durada de la Fundació Ecologia Emocional.

Quins pilars fonamentals abordem en aquest programa?

On hi ha persones s’estableixen dinàmiques de grup que poden anar en la línia de crear o en la de destruir: família, escoles, treball, amistats, organitzacions de tota mena…

La missió d’aquesta certificació és la capacitació en la conducció i facilitació de tota mena de grups per a afavorir la creació de vincles sans i emocionalment ecològics que contribueixin a l’assoliment dels objectius personals i col·lectius, buscant l’excel·lència amb elevats nivells de creativitat. Les dinàmiques per a grups són un bon mitjà per a vincular els coneixements a la pràctica, ja que no es pot ensenyar cap habilitat només parlant d’ella.

Aquest programa es basa en els principis de Form-Acció i de No Implicació que s’han aplicat amb èxit en múltiples programes en Fundació Ecologia Emocional. El grup es converteix en un espai protegit de respecte.

Descarga el tríptico


Contacta amb nosaltres 

 

Objectius

FORMAR A PROFESSIONALS EXPERTS EN LA FACILITACIÓ I DINAMITZACIÓ DE GRUPS.

 • Proporcionar una visió ecosistèmica dels fenòmens grupals aplicant visions, metàfores i tècniques noves de dinàmiques de grup.
 • Capacitar per a dur a terme una anàlisi dels moviments, forces i fenòmens que té capacitar per a dur a terme una anàlisi dels moviments, forces i fenòmens que tenen lloc en els grups.
 • Facilitar eines pràctiques i metodologia per a aplicar en cadascuna de les etapes que conformen la vida d’un grup.
 • Promoure l’aprenentatge i adquisició de coneixements, habilitats, valors i actituds, i que aquests es plasmin en accions concretes.
 • Proporcionar recursos perquè cada persona es conegui a si mateixa, es comprengui i respecti a fi de ser capaç de comprendre i respectar als altres interactuant de manera positiva i vinculant-se de manera sana.
 • Crear un context que faciliti desenvolupar les competències de gestió emocional i habilitats per a la facilitació de grups.

 

Contingut

Informació programa 


 • EL GRUP COM A ECOSISTEMA. Origen del grup. Junts per a crear, evolucionar i créixer
   1. LA VIDA EN EL GRUP I EL MODEL DE NO IMPLICACIÓ
   2. L’ÀNIMA EMOCIONAL
   3. VALORS I CREENCES
   4. MECANISMES DE DEFENSA.

 

 • TERRITORI GRUPAL. L’autoconeixement i l’exploració d’un mateix, per a prendre consciència del propi mapa vital, de les pròpies potencialitats, els punts forts i de les àrees de millora. Un viatge des del propi mapa cap a la comprensió del “mapa vital” dels altres.
   1. DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ I INTEGRACIÓ
   2. DINÀMIQUES DE AUTODESCUBRIMIENTO
   3. DINÀMIQUES PROJECTIVES
   4. DINÀMIQUES DE TANCAMENT

 

 • ENERGIES GRUPALS. Actuem connectats a forces que ens mouen: impuls, desig, necessitat, voluntat, obligació, gratitud, generositat, amor… Quin és l’impacte en el grup? Com podem connectar-nos a forces creadores i canalitzar adaptativament la nostra energia disponible per a aconseguir els nostres objectius?
   1.  DINÀMIQUES DE MOTIVACIÓ GRUPAL
   2. DINÀMIQUES DE JOC I VIDA
   3. DINÀMIQUES DE COMUNICACIÓ NO VERBAL
   4. DINÀMIQUES DE CREATIVITAT

 

 • CLIMA INTRAGRUPAL. Dins d’un grup es crea un clima emocional producte dels intangibles que es generen i de com aquests es gestionen. Treballarem amb el poder de la paraula, amb la gestió del caos emocional i la reconducció de situacions de discrepàncies i conflictes dins del grup.
   1. TÈCNIQUES DE GESTIÓ DE SIGNIFICATS
   2. TÈCNIQUES D’ASSERTIVITAT
   3. DINÀMIQUES DE COMPORTAMENT DE GRUP
   4. DINÀMIQUES DE GESTIÓ DE CONFLICTES

 

 • VINCLES EN EL GRUP. Ens relacionem i ens vinculem amb llaços que ens capaciten i ajuden a créixer o amb lligams que ens bloquegen, ens asfixien i provoquen sofriment. En aquest mòdul es treballarà amb aquells elements necessaris per a afavorir la millora de relacions personals i professionals.
   1. MÈTODE DEL CAS
   2. DINÀMIQUES DE COMPETICIÓ I COL·LABORACIÓ
   3. DINÀMIQUES DE CONFIANÇA
   4. PRINCIPIS D’ECOLOGIA EMOCIONAL I ANÀLISI TRANSACCIONAL

Dirigit a

PERSONES QUE DESITGIN DESENVOLUPAR O PERFECCIONAR LES SEVES HABILITATS COM A FACILITADORS DE DINÀMIQUES DE GRUPS.

 • Professionals vinculats al món de la psicologia, teràpia i facilitadors del creixement personal.
 • Professionals de l’educació, docents, entrenadors esportius, polítics, treballadors i educadors socials, formadors, pedagogs, coachs.
 • Professionals d’organitzacions i empreses que lideren grups i equips de treball.
 • Professionals de la salut i aquells que treballen amb col·lectius específics o de prevenció de riscos laborals i psicosocials.
 • Professors, consultors, formadors, que vulguin millorar i perfeccionar les seves tècniques de dinamització i facilitació de grups..

Metodología

És una metodologia interactiva i vivencial que fomenta la participació, la creativitat i l’acció. Les dinàmiques de grup es creen, es viuen i es reflexionen extraient aprenentatges pràctics del que s’ha experimentat

Tutories individuals. S’assigna un tutor/al fet que acompanyarà a la persona per a facilitar l’aprenentatge, fomentar la seva curiositat i iniciativa per al descobriment de les seves pròpies possibilitats i anar contextualitzant les experiències viscudes.

Fomenta:

 • El Creixement Personal dels participants
 • La participació activa dels alumnes
 • Escolta activa i consciència col·lectiva
 • La iniciativa i creativitat
 • Actituds positives davant els problemes de relació
 • La comunicació inter i intrapersonal

Duración Total : 150 hores

 • 110 hores formació presencial.
 • 34 hores laboratori pràctiques individual/grupal.
 •   6 hores seguiment tutoritzat d’evolució personal.75 horas prácticas.

Calendari curs 2020-2021

 • INICIO: 14 de novembre 2020.  Veure detall dates  aquí.
 • Temporalitat: 1 dissabte al mes, 9 hores diaries
 • Horari de cada sessió: De 9:00h a 14,15h i de 15,30h a 19h (amb  descansos intermitjos)

LLoc

Aules Fundació Ecologia Emocional a Sant Andreu
Recinte Fabra i Coats. carrer Sant Adrià, 20. 08030 Barcelona
Teléfono: 647 742 140

Preu i modalitat de pagament

 • Pagament únic: 1.400 euros (300 euros matrícula + 1.100 euros a l’inici de curs).
 • Pagament fraccionat domiciliat: 1.500 euros (300 euros matrícula + 3 quotes de 400 euros)

** Preu especial per a Amics i Amigues de la Fundació (mínimo 2 anys d’antiguitat), alumnes o exalumnes del Màster o d’altre programa formatiu del IEE): 

 • Pagament únic: 1.250 euros (300 euros matrícula + 950 euros a l’inici de curs).
 • Pagament fraccionat domiciliat: 1.300 euros (300 euros matrícula + 3 quotes de 350 euros)

** Consulteu facilitats de pagament de la Fundació.


Titulació

Títol de “Facilitació i Dinàmiques de Grups”: en finalitzar el programa de formació amb assistència mínima del 80% de les hores presencials i lliurament dels treballs individuals i grupals proposats.

Els alumnes titulats en el “Màster d’Ecologia Emocional” que finalitzin aquest programa obtindran, a més, el DIPLOMA DE “TRAINER EN ECOLOGIA EMOCIONAL”.

Reconeixement de crédits pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a Formació Continua del Profesorat.


Coordinació del Programa: Albert Bover
Direcció de l’IEE: Maria Mercè Conangla

Return to top of page